Anna Karpińska dla niektórych znana jako Wolska przedstawia przedmioty z mrugnięciem oka na sztukę ludową
Kategorie: Wszystkie | BIŻU | DLA DOMU | DO POCZYTANIA | GADŻETY | INNE | MUSIC | ODZIEŻ
RSS

DO POCZYTANIA

poniedziałek, 01 czerwca 2009

Polecam rzeczowy i bardzo dokładny opis stroju biłgurajskiego pochodzący z zapominanej już pracy Barbary Kaznowskiej- Jareckiej.
Kliknij, żeby przeczytać.

sobota, 22 marca 2008

Kulturę ludową i folklor w Czechach pielęgnują nie tylko skanseny i muzea. W kraju odbywają się corocznie dziesiątki festiwali folklorystycznych, prezentujących bogactwo ludowej muzyki, sztuki, tańca, śpiewu, obrzędów i zwyczajów, dawnych rzemiosł czy specjałów tradycyjnej kuchni, które chętnie odwiedzają zarówno miejscowi, jak i turyści.

Miasto Žďár nad Sázavą 2.2.2008 zaprasza wszystkich miłośników folkloru na tradycyjny bal w strojach regionalnych. W tym roku, zarówno muzyka, jak i stroje nawiążą do tradycji ludowych regionu Opavy i Śląska Cieszyńskiego, (www.fos.cz). Gościom będzie przygrywać muzyka cymbałowa, orkiestra dęta, wystąpią zespoły folklorystyczne.

niedziela, 09 marca 2008

Stowarzyszenie pod nazwą "Dom Tańca" zwane zrzesza osoby prowadzące działałność na rzecz upowszechniania wiedzy o polskim folklorze i zdobywania praktycznych umiejętności w wykonywaniu i upowszechnianiu tradycyjnych polskich tańców i muzyki ludowej.

Celem działania Domu Tańca jest:
1. poznawanie, kultywowanie i ochrona polskiej kultury tradycyjnej z całym jej bogactwem, a zwłaszcza w jej wymiarze etnomuzycznym włączając w to dorobek kulturowy mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących dawne i obecne ziemie Rzeczpospolitej,
2. dokumentacja i archiwizacja tego dziedzictwa na wszelkich dostępnych nośnikach,
3. edukacja i upowszechnianie tego dziedzictwa oraz jego promocja zarówno w Polsce jak i poza jej granicami,
4. prezentowanie i popularyzacja różnorodności kulturowej narodów i regionów europejskich, 5. działanie na rzecz pełnego obiegu informacji na ten temat,
6. ukazywanie roli, jaką odgrywa tradycja w budowaniu tożsamości kulturowej Polaków oraz innych narodów,
7. wymiana doświadczeń i współpraca z organizacjami w Polsce i zagranicą, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia Dom Tańca.

wtorek, 20 listopada 2007
Festiwal "Wirujący Krąg" to impreza odbywająca się cyklicznie od 2000 roku w Ostrowi Mazowieckiej. Organizatorem jest tamtejszy Miejski Dom Kultury. VII "Wirujący Krąg" odbył się 11 listopada 2007 roku. Zespołu taneczne zaprezentowały się w kategoriach: taniec ludowy, taniec towarzyski, etiuda taneczna, taniec i piosenka, disco-dance i w innych.
statystyka