Anna Karpińska dla niektórych znana jako Wolska przedstawia przedmioty z mrugnięciem oka na sztukę ludową
Blog > Komentarze do wpisu

Mazowiecki Festiwal Teatrów Obrzędowych

Już 4 stycznia ruszyła siódma edycja Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Obrzędowych. Festiwal ma unikatową formułę, ponieważ jest oparty na zasadach konkursu. Jesteś zainteresowany udziałem? Zgłoś swoją grupę i wyznacz termin prezentacji, a jury przyjedzie do Twojej miejscowości.

Konkurs skierowany jest do amatorskich grup teatralnych, które mają w swoim repertuarze widowiska inspirowane kulturą ludową, obyczajami i tradycyjną obrzędowością. Mogą w nim wziąć udział grupy skupiające dzieci, młodzież i osoby dorosłe, bez ograniczenia wieku, działające prywatnie, w szkołach, instytucjach kultury, parafiach, lub w ramach organizacji pozarządowych. Do udziału w przeglądzie zachęcamy zespoły prezentujące różne formy teatralne (także Teatr dźwięku, światła, ruchu, plastyki), które formą i tematyką osadzone są w tradycji regionu i w szeroko pojętym dziedzictwie kulturowym. Prezentowane podczas przeglądu spektakle powinny być zgodne z kalendarzem obrzędowym. 

Wyjątkowy festiwal - konkurs pozwala wykorzystać we współczesnych działaniach twórczych wzorce, które niesie tradycja, popularyzując tym samym kulturę Mazowsza. Zespoły biorące udział w przeglądzie, zyskują możliwość wymiany doświadczeń oraz konsultacji artystycznych i merytorycznych z członkami jury konkursowego. W skład pięcioosobowego jury wchodzą: Joanna Cichoń (aktorka), Joanna Tucholska (muzyk), Wojciech Siemon (aktor i znawca kultury ludowej, pedagog), Wiesław Rudzki (aktor i reżyser) oraz Tadeusz Baraniuk (etnograf).

Tegoroczny przegląd rozpoczął się 4 stycznia i potrwa do 31 lipca. Zakończy się Koncertem Finałowym, podczas którego odbędzie się ogłoszenie wyników oraz prezentacja laureatów połączona ze wspólnym biesiadowaniem.

Zainteresowanych wzięciem udziału w przeglądzie prosimy o kontakt z koordynatorami projektu:
Beata Bierońska
tel. 693 268 420
e-mail: bieronska.b@wp.pl
Paulina Siedlecka, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
tel. 22 586 42 15
e-mail: p.siedlecka@mckis.waw.pl

wtorek, 02 marca 2010, shi-ann
Tagi: czytanki

Polecane wpisy

  • Strój biłgurajski

    Polecam rzeczowy i bardzo dokładny opis stroju biłgurajskiego pochodzący z zapominanej już pracy Barbary Kaznowskiej- Jareckiej. Kliknij, żeby przeczytać .

  • Kaszubskie nuty

    Nuty kaszubskie znane są z pewnymi drobnymi różnicami na terenie całych Kaszub. Ich pochodzenie nie jest znane. Alfabet "nuty" śpiewa się wymieniając kolejne ob

  • Festiwale ludowe w Czechach

    Kulturę ludową i folklor w Czechach pielęgnują nie tylko skanseny i muzea. W kraju odbywają się corocznie dziesiątki festiwali folklorystycznych, prezentujących

statystyka